ทำบุญบริษัท ประจำปี 2562

บริษัท 48 เมนเทนแนนซ์โซลูชั่น จำกัด จัดให้มีการทำบุญประจำปีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน

ประมวลภาพ ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes