ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ 2563

บริษัท 48 เมนเทนแนนซ์โซลูชั่น จำกัด จัดให้มีการทำบุญขึ้นสำนักงานแห่งใหม่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน

ประมวลภาพ ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ 2563

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes