อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2561

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2561 บริษัท 48 เมนเทนแนนซ์โซลูชั่น จำกัดจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นวิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ
ให้ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรซึ่งสามารถจะไป
เป็นวิทยากรประจำภายในองค์กรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอน ด้านความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประมวลภาพการสัมมนา อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2561

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes