เที่ยวประจำปี 2561

บริษัท 48 เมนเทนแนนซ์โซลูชั่น จัดให้มีการเที่ยวประจำปี 2561 เพื่อความสมัคคีของพนักงานในองค์กร
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2561

ประมวลภาพการสัมมนา เที่ยวประจำปี 2561

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes